plik foto id: 1500000026

Szczegóły projektu

Tytuł projektu: ,,Słoneczna witamina D". Badanie niedoborów witaminy D3 wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej im. św. E. Stein w Lublińcu.

Lokalizacja projektu: SP nr 1, SP nr 2, SP im. Św. E. Stein Lubliniec

Opis projektu:

Celem zadania jest wykrycie niedoborów niezwykle ważnej dla organizmu witaminy D3, która jest szczególnie potrzebna w okresie intensywnego wzrostu, a jej powszechny deficyt jest przyczyną wielu chorób. Zadanie polega na oznaczeniu stężenia witaminy D3 we krwi u uczniów klas 1, 2, 3, 4 i 5 lublinieckich szkół podstawowych publicznych i niepublicznych, tj. Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej im. Św. E. Stein. Niedobór witaminy D jest powszechnym zjawiskiem społecznym w naszym kraju. Wykrycie tych niedoborów u objętych badaniem dzieci pozwoli na podjęcie skutecznego leczenia (w konsultacji z lekarzem) i, w konsekwencji, zapobieżeniu wielu schorzeniom. Projekt „Słoneczna witamina D” pozwoli nie tylko na wykonanie bezpłatnych badań (za zgodą Rodziców), ale również uświadomi wszystkim wagę problemu. Z pewnością wpłynie na znaczną i długofalową poprawę zdrowia szerokiej, młodej grupy społecznej całego naszego Miasta Lublińca. Projekt ,,Słoneczna witamina D” jest ważny, ponieważ znakomicie wpisuje się w cele polityki zdrowotnej Miasta Lublińca. Celem zadania (rozwiązaniem problemu) jest wykrycie niedoborów niezwykle ważnej dla organizmu witaminy D3, która jest szczególnie potrzebna w okresie intensywnego wzrostu, a jej powszechny niedobór jest przyczyną wielu chorób. Zadanie polega na bezpłatnym oznaczeniu stężenia witaminy D3 we krwi u uczniów klas 1, 2, 3, 4 i 5 w lublinieckich szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych rocznika szkolnego 2019/2020 (grupa docelowa). Niedobór witaminy D3 jest niestety powszechnym zjawiskiem społecznym. Wywołuje wiele schorzeń takich jak np. osteoporoza, próchnica, infekcje dróg oddechowych, moczowych, przewodu pokarmowego oraz zapaleń uszu. Powoduje zmiany w układzie szkieletowym. Niedobór może prowadzić także do astmy, alergii, cukrzycy, nowotworów, zaburzeń psychicznych (ADHD, autyzm, depresja), nadciśnienia tętniczego oraz otyłości. Wykrycie tych niedoborów u objętych badaniem dzieci pozwoli na podjęcie skutecznego leczenia i zapobieżeniu wielu schorzeniom. Z pewnością wpłynie na znaczną i długofalową poprawę zdrowia dzieci naszego miasta. Na podstawie danych, docelowo badanie może objąć 747 uczniów klas 1, 2, 3, 4 i 5 Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Podstawowej im. Św. E. Stein. Koszt jednostkowy badania na podstawie rozeznania rynku wynosi 50,00 zł.

Krótka charakterystyka projektu:

Celem zadania jest wykrycie niedoborów niezwykle ważnej dla organizmu witaminy D3, która jest szczególnie potrzebna w okresie intensywnego wzrostu, a jej powszechny deficyt jest przyczyną wielu chorób. Zadanie polega na oznaczeniu stężenia witaminy D3 we krwi u uczniów klas 1, 2, 3, 4 i 5 lublinieckich szkół podstawowych publicznych i niepublicznych, tj. Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej im. Św. E. Stein. Niedobór witaminy D jest powszechnym zjawiskiem społecznym w naszym kraju. Wykrycie tych niedoborów u objętych badaniem dzieci pozwoli na podjęcie skutecznego leczenia (w konsultacji z lekarzem) i, w konsekwencji, zapobieżeniu wielu schorzeniom. Projekt „Słoneczna witamina D” pozwoli nie tylko na wykonanie bezpłatnych badań (za zgodą Rodziców), ale również uświadomi wszystkim wagę problemu. Z pewnością wpłynie na znaczną i długofalową poprawę zdrowia szerokiej, młodej grupy społecznej całego naszego Miasta Lublińca.

Zestawienie kosztów:

1.SP nr 1; 392 uczniów x 50,00 zł 19600.00 zł
2.SP nr 2; 195 uczniów x 50,00 zł9750.00 zł
3.ZS im. Św. E. Stein; 160 uczniów x 50,00 zł8000.00 zł
4.Koszty dojazdu do szkół500.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 37850.00 zł

Inne uwagi:

Dane dotyczące ilości uczniów we wszystkich szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych w projekcie pochodzą z Wydziału Edukacji UM w Lublińcu.
plik foto id: 1500000020

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE