plik foto id: 1500000026

Szczegóły projektu

Tytuł projektu: AED dla Twojego Serca

Lokalizacja projektu: Rynek Lubliniec - tablica informacyjna (Załącznik Nr1), Centrum Przesiadkowe "Park and Ride" - fasada budynku przy wejściu (Załącznik Nr 2), Sparta - Budynek zaplecza socjalnego (Załącznik Nr 3)

Opis projektu:

Projekt dotyczy 3 (trzech) Automatycznych Zewnętrznych Defibrylatorów, które miały by stanąć w najbardziej newralgicznych miejscach naszego miasta, a mianowicie Centrum Przesiadkowe „Park and Ride”, Rynek Lubliniecki oraz boisko sportowe „Sparta”. Są to miejsca w których zazwyczaj znajduje się bardzo dużo ludzi a szansa, że dojdzie tam do Nagłego Zatrzymania Krążenia, które jest bezpośrednim stanem zagrożenia życia jest bardzo duża. Bardzo szybkie użycie defibrylatora zwiększa szanse przeżycia poszkodowanego z 2% do 75%. Projekt, dzięki któremu wprowadzimy AED będzie służył wszystkim ludziom u których dojdzie do bezpośredniego zagrożenia życia, a przede wszystkim pomoże świadkom w profesjonalnym udzielaniu pomocy a także zmniejszy ich stres, który został wywołany niecodzienną sytuacją. AED (Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator) to urządzenie które służy do analizy rytmu pracy serca u osoby poszkodowanej oraz podejmuje decyzję o tym, czy jest konieczna defibrylacja. Jeśli jest konieczna AED kieruje impuls elektryczny za pomocą elektrod i tym samym pomaga przywrócić prawidłowy rytm serca! Urządzenie to jest automatyczne i może być używane przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego. CZYLI KAŻDY Z NAS!!! Dlaczego warto? 1. RATUJE ŻYCIE Jest to najważniejszy z argumentów dla którego warto zainwestować w zakup tych defibrylatorów. Zatrzymanie krążenia jest jedną z głównych przyczyn zgonów we współczesnym świecie, a defibrylatory AED są kluczowym ogniwem łańcucha zabezpieczającego każdego z nas, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy. Urządzenie AED jest gwarantem jak najszybszej, jak najlepszej jakości pomocy. W przypadku zatrzymania krążenia, każda minuta, ba, KAŻDA SEKUNDA jest na wagę złota. Publicznie dostępne defibrylatory są niesamowicie ważnym elementem w dążeniu do zmniejszenia śmiertelności osób w nagłym zatrzymaniu krążenia. Defibrylator serca, użyty w jak najkrótszym czasie, realnie zwiększa szansę na przeżycie osoby w nagłym zatrzymaniu krążenia. Urządzenie AED jest w stanie przywrócić normalny rytm serca oraz znacząco pomóc świadkowi zdarzenia w prowadzeniu akcji resuscytacyjnej. 2. WIZERUNEK Defibrylatory serca oznakowane zielono-białymi ikonami, zauważalne w przestrzeni publicznej to informacja: „Tu jesteś bezpieczny, niezależnie od tego, co się wydarzy”. Automatyczny defibrylator zewnętrzny jest jak zapewnienie o tym, że w razie konieczności zostanie nam udzielona pomoc ale też, że my będziemy w stanie zapewnić najwyższą jej jakość osobie poszkodowanej. Ogólnodostępne defibrylatory poprawiają jakość życia. Walka z główną przyczyną śmiertelności w Europie jeszcze nigdy nie była tak prosta! Urządzenie AED jest łatwe w użyciu, intuicyjne i nawet osoba nieprzeszkolona jest w stanie poprowadzić skuteczną akcję ratunkową z defibrylatorem przy boku. 3. POSTĘP Kraje wysoko rozwinięte bez ustanku inwestują w rozszerzanie sieci defibrylatorów oraz edukację obywateli w zakresie udzielania pierwszej pomocy z ich użyciem. W krajach tych śmiertelność związana z nagłym zatrzymaniem krążenia jest znacząco niższa niż w Polsce. Zjednoczeni w dążeniu do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszych społeczności możemy zapobiec wielu tragediom, zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, zwiększyć ich świadomość, by w końcu być przykładem wzorcowego MIASTA, który nie boi się pomagać!

Krótka charakterystyka projektu:

Defibrylatory AED w Twoim otoczeniu zwiększają szanse na przeżycie osoby z Nagłym Zatrzymaniem Krążenia (NZK) z 2% aż do 75%!!! Projekt dotyczy 3 (trzech) Automatycznych Zewnętrznych Defibrylatorów, które miały by pojawić się w najbardziej newralgicznych miejscach naszego miasta i być dostępne dla KAŻDEGO, a mianowicie Centrum Przesiadkowe „Park and Ride”, Rynek Lubliniec oraz boisko sportowe „Sparta”. Są to miejsca w których znajduje się bardzo dużo ludzi a szansa, że dojdzie tam do Nagłego Zatrzymania Krążenia, które jest bezpośrednim stanem zagrożenia życia jest bardzo duża. Urządzenie AED jest gwarantem jak najszybszej, jak najlepszej jakości pomocy. W przypadku zatrzymania krążenia, każda minuta, ba, KAŻDA SEKUNDA jest na wagę złota. Publicznie dostępne defibrylatory są niesamowicie ważnym elementem w dążeniu do zmniejszenia śmiertelności osób w nagłym zatrzymaniu krążenia.

Zestawienie kosztów:

1.3x Defibrylator CU Medical iPAD SP113860.72 zł
2.3x Zestaw Tablic405.90 zł
3.3x Szafka na defibrylator Aivia 200 Outdoor7007.49 zł
4.3x Zasilacz 24 V do szafek Aivia627.30 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 21901.41 zł

Inne uwagi:

W załączniku czwartym widoczna jest pełna oferta dotycząca projektu. Wynika z niej również, że montaż AED jest w cenia, a także odnotowana jest gwarancja niezmienności kwoty. Natomiast w załączniku piątym znajduje się dokładny opis i specyfikacje Defibrylatora AED CU Medical Systems iPAD SP1, który nie został ujęty w ofercie.
plik foto id: 1500000020

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE