plik foto id: 1500000026

DO ZAKOŃCZENIA UDZIELANIA POPARCIA POZOSTAŁO:

PRZEJDŹ DO LISTY PROJEKTÓW - UDZIEL POPARCIA

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet partycypacyjny, inaczej budżet obywatelski, to demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każda mieszkanka i każdy mieszkaniec Lublińca będzie mógł zdecydować o tym, w jaki sposób wydać część budżetu gminnego. Najczęściej jest on tworzony poprzez wykorzystanie takich narzędzi, jak poznanie priorytetów w wydawaniu pieniędzy przez samych mieszkańców gminy.

Budżet Obywatelski przeprowadzony będzie w Lublińcu po raz szósty. Kolejna edycja ma podtrzymać poczucie realnego wpływu mieszkańców na sprawy miasta.

Środki finansowe

W aktualnie proponowanej uchwale wysokość środków finansowych przeznaczonych na wykonanie projektów wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego określona jest procentowo i wynosi 0,25% wydatków Miasta Lubliniec zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Zachowany został poziom finansowania pojedynczego projektu w wysokości do 50 000,00 zł.

Kolejny już raz mieszkańcy mogą korzystać z narzędzia do składania, jak i wyboru projektów w postaci platformy elektronicznej.

Dodatkowe informacje:

Dla osób nieposiadających dostępu do internetu uruchomione zostaną dwa punkty, w których będzie można złożyć formularz zgłoszeniowy propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego oraz będzie można oddać głos poparcia:

 • Urząd Miejski w Lublińcu,
  ul. Paderewskiego 5, pok. 7 (Biuro podawcze)
  poniedziałek: od 7:00 do 17:00
  wtorek-czwartek: od 7:00 do 15:00
  piątek: od 7:00 do 13:00

 • Lubliteka,
  ul. Sportowa 3
  w godzinach pracy/otwarcia placówki.
plik foto id: 1500007186
ZOBACZ DOTYCHCZASOWE REALIZACJE PROJEKTÓW

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
NA ROK 2022

plik foto id: 1500006827
plik foto id: 1500006813
plik foto id: 1500006814
plik foto id: 1500006815
plik foto id: 1500006816
plik foto id: 1500006817