plik foto id: 1500000026

GŁOSOWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE
DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ

ZOBACZ WYNIKI GŁOSOWANIA
ZOBACZ LISTĘ PROJEKTÓW PO OCENIE - DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

Czym jest Budżet Obywtelski?

Budżet partycypacyjny, inaczej budżet obywatelski, to demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każda mieszkanka i każdy mieszkaniec Lublińca będzie mógł zdecydować o tym, w jaki sposób wydać część budżetu gminnego. Najczęściej jest on tworzony poprzez wykorzystanie takich narzędzi, jak poznanie priorytetów w wydawaniu pieniędzy przez samych mieszkańców gminy.

Budżet Obywatelski przeprowadzony będzie w Lublińcu po raz szósty. Kolejna edycja ma podtrzymać poczucie realnego wpływu mieszkańców na sprawy miasta.

Środki finansowe

W aktualnie proponowanej uchwale wysokość środków finansowych przeznaczonych na wykonanie projektów wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego określona jest procentowo i wynosi 0,25% wydatków Miasta Lubliniec zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Zachowany został poziom finansowania pojedynczego projektu w wysokości do 50 000,00 zł.

Kolejny już raz mieszkańcy mogą korzystać z narzędzia do składania, jak i wyboru projektów w postaci platformy elektronicznej.

Dodatkowe informacje:

Dla osób nieposiadających dostępu do internetu uruchomione zostaną dwa punkty, w których będzie można złożyć formularz zgłoszeniowy propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego oraz będzie można oddać głos poparcia:

  • Urząd Miejski w Lublińcu,
    ul. Paderewskiego 5, pok. 7 (Biuro podawcze),
    od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30;

  • Lubliteka,
    ul. Sportowa 3
    w godzinach pracy/otwarcia placówki.

ul. Pasieczna - rekreacja pod chmurką

plik foto id: 1500000125

ul. Kochcicka - siłownia

plik foto id: 1500000126

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO na rok 2021

plik foto id: 1500004432
plik foto id: 1500004433
plik foto id: 1500004434
plik foto id: 1500004435
plik foto id: 1500004436
plik foto id: 1500004437