plik foto id: 1500000026

WYNIKI GŁOSOWANIA
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA NA PROJEKTY ZŁOŻONE
DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA LUBLIŃCA

W dniach od 20 października 2022 r.  do 27 października 2022 r. przeprowadzono głosowanie na projekty złożone przez mieszkańców Miasta Lublińca do VII edycji Budżetu Obywatelskiego.

Do głosowania zakwalifikowało się 7 projektów, w następującej kolejności:           

 1. Ścieżka zmysłów      
 2. Darmowa kastracja kotów właścicielskich z terenu miasta Lublińca         
 3. Zakup umundurowania i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Lublińcu        
 4. Utwardzenie powierzchni do parkowania w Parku Miejskim przy Jednostce Wojskowej            
 5. Teatr Korez w Lublińcu - spektakl Weltmajstry      
 6. Wymiana oświetlenia na boisku treningowym Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego - Stadion Miejski      
 7. Zielona Sala Wykładowa

Głosowanie odbyło się przy pomocy platformy cyfrowej https://bo.lubliniec.pl/
Łącznie oddano głosów – 1239
Oddano głosów ważnych – 1236

 1. Zakup umundurowania i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Lublińcu – liczba głosów ważnych 339
 2. Wymiana oświetlenia na boisku treningowym Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego - Stadion Miejski - liczba głosów ważnych 244
 3. Ścieżka zmysłów - liczba głosów ważnych 225
 4. Darmowa kastracja kotów właścicielskich z terenu miasta Lublińca - liczba głosów ważnych 213
 5. Utwardzenie powierzchni do parkowania w Parku Miejskim przy Jednostce Wojskowej - liczba głosów ważnych 115
 6. Zielona Sala Wykładowa - liczba głosów ważnych 75
 7. Teatr Korez w Lublińcu - spektakl Weltmajstry - liczba głosów ważnych 25

Lista projektów wybranych do realizacji:

 1. Zakup umundurowania i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Lublińcu – liczba głosów ważnych 339
 2. Wymiana oświetlenia na boisku treningowym Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego - Stadion Miejski - liczba głosów ważnych 244
 3. Ścieżka zmysłów - liczba głosów ważnych 225
 4. Darmowa kastracja kotów właścicielskich z terenu miasta Lublińca - liczba głosów ważnych 213

Suma: 320 720,00 zł

Protokoły do pobrania

Zarządzenie 330_2022.pdf134.50 KBpobierz plik
Załącznik do zarządzenia 330_2022_protokół z głosowania.pdf161.83 KBpobierz plik

ETAP ROZPATRYWANIA ODWOŁAŃ OD NEGATYWNEJ OCENY PROPOZYCJI PROJEKTÓW – ZAKOŃCZONY

Wczoraj 18 października 2022 r. zakończył się etap rozpatrywania odwołań od negatywnej oceny propozycji projektu.

Spośród 4 projektów, które uzyskały ocenę negatywną, do Urzędu wpłynęły dwa odwołania, dotyczące projektów:

 1. Wsparcie dla karmicieli kotów wolno żyjących i bezdomnych. Zakup karmy.
 2. Wymiana oświetlenia na boisku treningowym Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego - Stadion Miejski.

W odwołaniu pn. „Wsparcie dla karmicieli kotów wolno żyjących i bezdomnych. Zakup karmy” podniesione zostały argumenty, które nie pozwoliły na zmianę oceny, dlatego Burmistrz podtrzymał negatywną ocenę propozycji projektu.

W przypadku drugiego odwołania dotyczącego projektu „Wymiana oświetlenia na boisku treningowym Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego - Stadion Miejski” - odwołanie zostało uwzględnione, co oznacza, że propozycja projektu uzyskała ocenę pozytywną i została dopuszczona do głosowania.

PROPOZYCJE PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY OCENĘ POZYTYWNĄ I ZOSTAŁY DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA:

# Tytuł Szczegóły
1 Ścieżka zmysłów szczegóły
2 Darmowa kastracja kotów właścicielskich z terenu miasta Lublińca szczegóły
3 Zakup umundurowania i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Lublińcu szczegóły
4 Utwardzenie powierzchni do parkowania w Parku Miejskim przy Jednostce Wojskowej szczegóły
5 Teatr Korez w Lublińcu - spektakl Weltmajstry szczegóły
6 Wymiana oświetlenia na boisku treningowym Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego - Stadion Miejski szczegóły
7 Zielona Sala Wykładowa szczegóły

INFORMACJA O TERMINIE I SPOSOBIE GŁOSOWANIA:

Głosowanie rozpocznie się 20 października 2022 r. i będzie trwało do 27 października 2022 r. W tym czasie mieszkańcy Miasta Lublińca będą mogli głosować za pośrednictwem platformy internetowej (https://bo.lubliniec.pl/) na wybrane projekty.

W celu zapewnienia powszechności i równości udziału w Budżecie Obywatelskim, dla osób, które nie posiadają kompetencji cyfrowych lub dostępu do sieci Internet, uruchomione zostały trzy punkty, umożliwiające oddanie głosu, w tym na karcie do głosowania dla osoby, która nie podała numeru telefonu komórkowego:

Centrum Obsługi Mieszkańców
Paderewskiego 7a 42-700 Lubliniec (dziennik podawczy)
w godzinach: poniedziałek: od 7:00 do 17:00,
wtorek-czwartek: od 7:00 do 15:00, piątek: od 7:00 do 13:00

Lubiteka - Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna,
Sportowa 3, 42-700 Lubliniec
w godzinach pracy

Miejski Dom Kultury
Plebiscytowa 9, 42-700 Lubliniec
w godzinach pracy

W celu wzięcia udziału w głosowaniu mieszkańcy Miasta Lublińca będą zobowiązani podać swoje dane tj.: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz mają prawo podania numeru telefonu komórkowego, na który zostanie wysłane jednorazowe hasło umożliwiające oddanie głosu za pośrednictwem platformy internetowej. Każdy mieszkaniec Miasta Lublińca (niezależnie od wieku) może głosować osobiście tylko jeden raz i na jeden projekt. W przypadku oddania głosu więcej niż raz, oba głosy uważa się za nieważne. Z jednego numeru telefonu można oddać jeden głos. Głosowanie jest bezpłatne.

Wyniki oceny propozycji projektów złożonych w ramach VII edycji Budżetu obywatelskiego miasta Lublińca i informacja o możliwości SKŁADANIA ODWOŁAŃ od negatywnej oceny propozycji projektów.

10 października 2022 r. zakończył się etap oceny propozycji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublińca.

Powołany Zespół do oceny propozycji projektów, od 23 września 2022 r. zajmował się weryfikacją i zaopiniowaniem projektów, na które mają głosować mieszkańcy Lublińca.

Projekty były weryfikowane pod kątem spełnienia kryteriów określonych w Uchwale Nr 566/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Lublińca w ramach Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2022, poz. 4691).

Pozytywna ocena Zespołu oznacza, że projekt został zatwierdzony do głosowania.

W przypadku odrzucenia projektu w wyniku weryfikacji i negatywnej oceny Zespołu, Wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia odwołania.

Zgodnie z § 10 Uchwały Nr 566/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Lublińca w ramach Budżetu Obywatelskiego osoba, która złożyła propozycję projektu ocenioną negatywnie, jest niezwłocznie informowana o ocenie i jej motywach oraz możliwości i trybie wniesienia odwołania.

Odwołanie wraz z zarzutami do motywów oceny negatywnej składa się do Burmistrza Miasta Lublińca w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni roboczych od umieszczenia informacji o ocenie negatywnej. Prawo odwołania od oceny negatywnej przysługuje w terminie do 13 października 2022 r. (czwartek - do północy).

Odwołania należy składać elektronicznie - link do formularza zostanie podany w wysłanych wiadomościach e-mail.

Odwołania złożone po upływie terminu lub nie spełniające wymogów, nie podlegają rozpatrzeniu.

W okresie od 14-18 października 2022 r. trwać będzie etap rozpatrywania odwołań od negatywnej oceny propozycji projektu. Wnioskodawcę, który złożył odwołanie informuje się niezwłocznie o jego wyniku. Wynik odwołania jest ostateczny. W przypadku uwzględnienia odwołania uznaje się, że propozycja projektu uzyskała ocenę pozytywną.

Lista projektów zgłoszonych do Urzędu
które otrzymały ocenę pozytywną:

# Tytuł Szczegóły
1 Ścieżka zmysłów szczegóły
2 Darmowa kastracja kotów właścicielskich z terenu miasta Lublińca szczegóły
3 Zakup umundurowania i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Lublińcu szczegóły
4 Utwardzenie powierzchni do parkowania w Parku Miejskim przy Jednostce Wojskowej szczegóły
5 Teatr Korez w Lublińcu - spektakl Weltmajstry szczegóły
6 Zielona Sala Wykładowa szczegóły

Lista projektów zgłoszonych do Urzędu
Projekty które uzyskały ocenę NEGATYWNĄ:

# Tytuł Szczegóły
1 Pomieszczenie gospodarcze dla klubu sportowego Ride in Park szczegóły
2 Wsparcie dla karmicieli kotów wolno żyjących i bezdomnych. Zakup karmy. szczegóły
3 EKO Lubiteka - zielona energia dla Lublińca szczegóły
4 Wymiana oświetlenia na boisku treningowym Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego - Stadion Miejski szczegóły

Od 12 września 2022 r. można składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublińca. Kolejny już raz mieszkańcy mogą korzystać z narzędzia do składania, jak i wyboru projektów w postaci platformy elektronicznej. W celu złożenia wniosku do BO należy się zarejestrować, a następnie zalogować. Postępować zgodnie z instrukcją.

W celu zapewnienia powszechności i równości udziału w Budżecie Obywatelskim, dla osób, które nie posiadają dostępu do sieci Internet uruchomione zostały trzy punkty, w których będzie można złożyć formularz zgłoszeniowy propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego, a w późniejszym terminie również zagłosować:

Centrum Obsługi Mieszkańców
ul. Paderewskiego 7a 42-700 Lubliniec (dziennik podawczy)
w godzinach: poniedziałek: od 7:00 do 17:00 wtorek-czwartek: od 7:00 do 15:00 piątek: od 7:00 do 13:00

Lubiteka - Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna,
ul. Sportowa 3, 42-700 Lubliniec
w godzinach pracy

Miejski Dom Kultury
ul. Plebiscytowa 9, 42-700 Lubliniec
w godzinach pracy

Burmistrz Miasta Lublińca
Edward Maniura

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet partycypacyjny, inaczej budżet obywatelski, to demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każda mieszkanka i każdy mieszkaniec Lublińca będzie mógł zdecydować o tym, w jaki sposób wydać część budżetu gminnego. Najczęściej jest on tworzony poprzez wykorzystanie takich narzędzi, jak poznanie priorytetów w wydawaniu pieniędzy przez samych mieszkańców gminy.

Budżet Obywatelski przeprowadzony będzie w Lublińcu po raz siódmy. Kolejna edycja ma podtrzymać poczucie realnego wpływu mieszkańców na sprawy miasta.

Środki finansowe

W aktualnie proponowanej uchwale wysokość środków finansowych przeznaczonych na wykonanie projektów wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego określona jest procentowo i wynosi 0,25% wydatków Miasta Lubliniec zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Zwiększono kwotę z 50.000,00 zł brutto do 100.000,00 zł brutto na realizację propozycji projektu.

Kolejny już raz mieszkańcy mogą korzystać z narzędzia do składania, jak i wyboru projektów w postaci platformy elektronicznej.

plik foto id: 1500007186
ZOBACZ DOTYCHCZASOWE REALIZACJE PROJEKTÓW

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
NA ROK 2023

plik foto id: 1500009913

od 12-09
do 19-09
2022

plik foto id: 1500009915

od 23-09
do 10-10
2022

plik foto id: 1500009916

od 14-10
do 18-10
2022

plik foto id: 1500009917

od 20-10
do 27-10
2022

plik foto id: 1500009918

od 28-10
do 31-10
2022