plik foto id: 1500000026

GŁOSOWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE
DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ

Czym jest Budżet Obywtelski?

Budżet partycypacyjny inaczej budżet obywatelski to demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każda mieszkanka i każdy mieszkaniec Lublińca będzie mógł zdecydować o tym, w jaki sposób wydać część budżetu gminnego. Najczęściej jest on tworzony poprzez wykorzystanie takich narzędzi, jak poznanie priorytetów w wydawaniu pieniędzy przez samych mieszkańców gminy.

Budżet Obywatelski  przeprowadzony będzie w Lublińcu po raz piąty. Kolejna edycja ma podtrzymać poczucie realnego wpływu mieszkańców na sprawy miasta.

Środki finansowe

W aktualnie proponowanej uchwale wysokość środków finansowych przeznaczonych na wykonanie projektów wybranych w ramach budżetu obywatelskiego określona jest procentowo i wynosi 0,25% wydatków Miasta Lubliniec zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Zachowany został poziom finansowania pojedynczego projektu w wysokości do 50 000,00 zł.

W tym roku po raz pierwszy mieszkańcy Lublińca otrzymają nowe narzędzie do składania jak i wyboru projektów w postaci platformy elektronicznej.

Dodatkowe informacje:

Dla osób nie posiadających dostępu do internetu uruchomione zostaną dwa punkty w których będzie można złożyć formularz zgłoszeniowy propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego oraz będzie można oddać głos poparcia.

ul. Pasieczna - rekreacja pod chmurką

plik foto id: 1500000125

ul. Kochcicka - siłownia

plik foto id: 1500000126

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

plik foto id: 1500000046
plik foto id: 1500000050
plik foto id: 1500000053
plik foto id: 1500000056
plik foto id: 1500000059
plik foto id: 1500000062
plik foto id: 1500000020

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE