plik foto id: 1500000026

WYNIKI OCENY PROPOZYCJI PROJEKTÓW

Wyniki oceny propozycji projektów złożonych w ramach VIII edycji Budżetu obywatelskiego miasta Lublińca i informacja o możliwości SKŁADANIA ODWOŁAŃ od negatywnej oceny propozycji projektów.

Znamy już wyniki oceny propozycji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego. 25 maja 2023 r. zakończył się etap oceny propozycji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublińca.

Powołany Zespół do oceny propozycji projektów, od 12 maja 2023 r. zajmował się weryfikacją i zaopiniowaniem projektów, na które mają głosować mieszkańcy Lublińca. Projekty były weryfikowane pod kątem spełnienia kryteriów określonych w Uchwale Nr 566/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Lublińca w ramach Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2022, poz. 4691).

Pozytywna ocena Zespołu oznacza, że projekt został zatwierdzony do głosowania.

W przypadku odrzucenia projektu w wyniku weryfikacji i negatywnej oceny Zespołu, Wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia odwołania.

Zgodnie z § 10 Uchwały Nr 566/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Lublińca w ramach Budżetu Obywatelskiego osoba, która złożyła propozycję projektu ocenioną negatywnie, jest niezwłocznie informowana o ocenie i jej motywach oraz możliwości i trybie wniesienia odwołania.

Odwołanie wraz z zarzutami do motywów oceny negatywnej składa się do Burmistrza Miasta Lublińca w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni roboczych od umieszczenia informacji o ocenie negatywnej. Prawo odwołania od oceny negatywnej przysługuje w terminie do  30 maja 2023 r. (wtorek - do północy).

Odwołania należy składać elektronicznie - link do formularza zostanie podany w wysłanych wiadomościach e-mail.

Odwołania złożone po upływie terminu lub nie spełniające wymogów, nie podlegają rozpatrzeniu.

W okresie od 1 czerwca - 7 czerwca 2023 r. trwać będzie etap rozpatrywania odwołań od negatywnej oceny propozycji projektu. Wnioskodawcę, który złożył odwołanie informuje się niezwłocznie o jego wyniku. Wynik odwołania jest ostateczny. W przypadku uwzględnienia odwołania uznaje się, że propozycja projektu uzyskała ocenę pozytywną.

ZGODA NA PUBLIKACJĘ INFORMACJI O PROPOZYCJACH
PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH W RAMACH VII EDYCJI BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO, KTÓRE UZYSKAŁY OCENĘ POZYTYWNĄ
I NEGATYWNĄ

Termin publikacji – 25 maja 2023 r.

PROPOZYCJE PROJEKTÓW OCENIONE POZYTYWNIE

Lp. Tytuł Nr sprawy Lokalizacja Wydział oceniający zadanie Wartość projektu (zł) Ocena
1. Rewitalizacja placu im. Pawła Golasia - przeniesienie, umiejscowienie i odrestaurowanie bunkra obronnego z września 1939 r. ZDL.152.00002.2023 plac im. Pawła Golasia Wydział Planowania Zieleni, Sportu i Turystyki   100.000,00 Pozytywna
2. Wymiana tablic i obręczy do koszykówki ZDL.152.00005.2023 Boisko na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu Wydział Planowania Zieleni, Sportu i Turystyki   21.000,00 Pozytywna
3. Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu. ZDL.152.00006.2023 ul. Zwycięstwa 32 42-700 Lubliniec Wydział Inwestycji   96.000,00 Pozytywna
4. DIRT Pumptrack - Profesjonalna modernizacja tras rowerowych oraz zagospodarowanie terenu przy Unii w Lublińcu ZDL.152.00009.2023 Lubliniec, obok Unii Wydział Inwestycji 100.000,00 Pozytywna
5. Stworzenie muralu z Józefem Lompą rozmyślającym o historii Lublińca na ścianie Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublińcu ZDL.152.00010.2023 ul. płk. S. Wilimowskiego 8 , 42 - 700 Lubliniec (ściana Szkoły Podstawowej nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu) Wydział Dialogu Obywatelskiego 35.000,00 Pozytywna
6. Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Domu Kultury w Lublińcu ZDL.152.00011.2023 Plac zabaw przy Miejskim Domu Kultury w Lublińcu, ul. Plebiscytowa 9, 42-700 Lubliniec Wydział Planowania Zieleni, Sportu i Turystyki 88.474,00 Pozytywna
7. Gramy w eko z Lubiteką ZDL.152.00013.2023 Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. J.Lompy w Lublińcu Wydział Dialogu Obywatelskiego 25.000,00 Pozytywna
8. Darmowa kastracja i czipowanie dla kotów, których właściciele mieszkają w Lublińcu. ZDL.152.00014.2023 Lubliniec Wydział Komunalny 70.000,00 Pozytywna
9. Zakup i montaż źródełek wody pitnej ZDL.152.00015.2023 Bulwar Europejski Referat ds. Środowiska i Klimatu 74.829,30 Pozytywna
10. Utwardzenie powierzchni pobocza ul.74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Parku Miejskim niedaleko Jednostki Wojskowej ZDL.152.00016.2023 Miejsce usytuowane będzie w Parku Miejskim wzdłuż lasu po prawej stronie ul.74 Górnośląskiego Pułku Piechoty od ul. Grunwaldzkiej do placu zabaw dla dzieci. Utwardzone miejsce będzie równoległe do osi drogi. Długość nawierzchni to 110 m, szerokość 2,5m. Wydział Inwestycji 99.000,00 Pozytywna
11. „Tu wszystko się zaczęło! Historia sportem pisana”. Stała ekspozycja przy Stadionie Miejskim. ZDL.152.00018.2023 Lubliniec, ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty – przed Stadionem Miejskim Wydział Dialogu Obywatelskiego 99.800,00 Pozytywna

PROPOZYCJE PROJEKTÓW OCENIONE NEGATYWNIE

Lp. Tytuł Nr sprawy Lokalizacja Wydział oceniający zadanie Wartość projektu (zł) Ocena
1. Łódź dla Lublinieckiego WOPR ZDL.152.00003.2023 Akweny wodne na terenie gminy Lubliniec Referat ds. Środowiska i Klimatu 100.000,00 Negatywna
2. Bezpłatny dowóz mieszkańców Lublińca do basenu miejskiego "Oleska Laguna" lub Aqua Park Tarnowskie Góry, raz w tygodniu, w 2024 r. ZDL.152.00004.2023 Olesno, Tarnowskie Góry Samodzielne Stanowisko ds. Komunikacji Miejskiej   60.000,00 Negatywna
3. Zaprojektowanie, wykonanie i montaż popiersia Księcia Władysława I Opolskiego na obelisku jego imienia na Bulwarze Europejskim w Lublińcu ZDL.152.00007.2023 Bulwar Europejski Wydział  Inwestycji 20.000,00 Negatywna
4. Plac zabaw w Parku ZDL.152.00008.2023 Park Miejski przy ul 74 GPP Wydział Dialogu Obywatelskiego   99.990,00 Negatywna
5. "Koszykówka na Wymyślaczu" mini boisko do koszykówki ZDL.152.00012.2023 Lubliniec, teren rekreacyjny przy ul. Gajowej Wydział Planowania Zieleni, Sportu i Turystyki 74.000,00 Negatywna
6. Piłkarski Plac Zabaw Soccer Park ZDL.152.00017.2023 Stadion Miejski w Lublińcu Wydział Planowania Zieleni, Sportu i Turystyki 99.993,54 Negatywna

Nabór wniosków

Od 24 kwietnia 2023 r. do 8 maja 2023 r. można składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublińca. Kolejny już raz mieszkańcy mogą korzystać z narzędzia do składania, jak i wyboru projektów w
postaci platformy elektronicznej. W celu złożenia wniosku do BO należy się zarejestrować, a następnie zalogować. Postępować zgodnie z instrukcją.

W celu zapewnienia powszechności i równości udziału w Budżecie Obywatelskim, dla osób, które nie posiadają dostępu do sieci Internet uruchomione zostały trzy punkty, w których będzie można złożyć formularz zgłoszeniowy propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego, a w późniejszym terminie również zagłosować:

  • Centrum Obsługi Mieszkańców, ul. Paderewskiego 7a, 42-700 Lubliniec
    (dziennik podawczy), w godzinach: poniedziałek: od 7:00 do 17:00; wtorek-czwartek: od 7:00 do 15:00; piątek: od 7:00 do 13:00
  • Lubiteka - Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Sportowa 3, 42-700 Lubliniec, w godzinach pracy
  • Miejski Dom Kultury, ul. Plebiscytowa 9, 42-700 Lubliniec, w godzinach pracy

Burmistrz Miasta Lublińca
Edward Maniura

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet partycypacyjny, inaczej budżet obywatelski, to demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każda mieszkanka i każdy mieszkaniec Lublińca będzie mógł zdecydować o tym, w jaki sposób wydać część budżetu gminnego. Najczęściej jest on tworzony poprzez wykorzystanie takich narzędzi, jak poznanie priorytetów w wydawaniu pieniędzy przez samych mieszkańców gminy.

Budżet Obywatelski przeprowadzony będzie w Lublińcu po raz ósmy. Kolejna edycja ma podtrzymać poczucie realnego wpływu mieszkańców na sprawy miasta.

Środki finansowe

W aktualnie proponowanej uchwale wysokość środków finansowych przeznaczonych na wykonanie projektów wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego określona jest procentowo i wynosi 0,25% wydatków Miasta Lubliniec zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Zachowany został poziom finansowania pojedynczego projektu w wysokości do 100 000,00 zł brutto

Kolejny już raz mieszkańcy mogą korzystać z narzędzia do składania, jak i wyboru projektów w postaci platformy elektronicznej.

plik foto id: 1500007186
ZOBACZ DOTYCHCZASOWE REALIZACJE PROJEKTÓW

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
NA ROK 2024

plik foto id: 1500009913

od 24-04
do 08-05
2023

plik foto id: 1500009915

od 12-05
do 25-05
2023

plik foto id: 1500009916

od 01-06
do 07-06
2023

plik foto id: 1500009917

od 12-06
do 30-06
2023

plik foto id: 1500009918

od 03-07
do 07-07
2023