plik foto id: 1500000026

Zrealizowane projekty w ramach poszczególnych
edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubliniec

VI EDYCJA

Stop komarom

Dlaczego należy zadbać o jerzyki: Te małe ptaszki są naszymi naturalnymi sprzymierzeńcami w walce z uciążliwymi owadami, przede wszystkim komarami i meszkami. Jerzyki większość swojego życia spędzają w locie, pojedynczy ptak potrafi w ciągu dnia zjeść kilka tysięcy latających owadów! (wg niektórych źródeł nawet 20 tysięcy). Są dużo bardziej skuteczne i tańsze niż środki chemiczne a przy tym nie są szkodliwe dla ludzi i środowiska. Jerzyki są bardzo czystymi ptakami – odchody wynoszą z gniazda, przez co nie brudzą nimi elewacji. Dlaczego potrzebne są budki lęgowe: Ptaki te pierwotnie gnieździły się w szczelinach skalnych oraz w dziuplach wysokich drzew. Obecnie praktycznie cała populacja zamieszkuje osiedla ludzkie, gdzie gnieździ się na budynkach. Niestety w ciągu ostatnich lat w skutek termomodernizacji budynków (likwidacja szczelin i otworów wentylacyjnych) jerzyki zostały pozbawione miejsc w których mogły się zagnieździć.

Wybrano optymalne lokalizacje dla montażu 110 sztuk podwójnych budek, które w efekcie pojawiły się na niektórych budynkach administrowanych przez Gminę Lubliniec w następujących ilościach:

10 - Przedszkole Miejskie nr 1,
10 - Przedszkole Miejskie nr 2,
10 - Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3,
10 - Żłobek Miejski w Lublińcu,
20 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej,
10 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II,
10 - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte,
20 - Szkoła Podstawowa nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty,
10 - Miejski Dom Kultury,
10 - Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa.

Lokalizacja: budynki administrowane przez Gminę Lubliniec

Stan inwestycji: Projekt został zrealizowany w 2022 r.

Kwota inwestycji (brutto): 27 720,00 zł

Wnioskodawca (autor projektu): Adam Molata

Wykonawca: firma MKW Pracownia Przyrodniczo-Rolna Kiełcze 2, 66-225 Szczaniec

Wydział odpowiedzialny za projekt: Referat ds. Środowiska i Klimatu

Darmowa kastracja kotów i psów, których właściciele mieszkają w Lublińcu

Projekt dotyczy sfinansowania zabiegów kastracji kotek/kocurów, suk/psów, których właściciele mieszkają w Lublińcu. Akcja będzie prowadzona we wszystkich gabinetach/przychodniach weterynaryjnych, które zgłoszą chęć przystąpienia do niej. Osoby zgłaszające swoje zwierzę do kastracji, będą mogły wybrać gabinet samodzielnie z zaproponowanej przez Urząd Miasta Lublińca listy. Kastracja likwiduje ryzyko wielu chorób, zatem wpływa pozytywnie na jakość i długość życia zwierzaka oraz jest najskuteczniejszym i najbardziej humanitarnym sposobem ograniczania problemu bezdomności kotów i psów.

Lokalizacja: teren miasta Lublińca

Stan inwestycji: Projekt w realizacji

Wnioskodawca (autor projektu): Agnieszka Mucha

Wydział odpowiedzialny za projekt: Wydział Komunalny

V EDYCJA

Darmowa sterylizacja i kastracja dla kotów

Projekt ma na celu walkę z bezdomnością kotów na terenie Lublińca. Projekt zakłada darmową sterylizację i kastrację dla kotów mieszkańców Lublińca. Program darmowej sterylizacji i kastracji pomoże w podejmowaniu decyzji o przeprowadzeniu zabiegu, co zapewne mocno odciąży fundacje opiekujące się porzuconymi kociętami, czy poszukiwaniem im nowych domów.

Lokalizacja: teren miasta Lublińca

Stan: Projekt został zrealizowany w 2021 r.

Kwota projektu (brutto): 19 635,00 zł

Wnioskodawca (autor projektu): Małgorzata Frankowska

Wykonawca: LUBIWET S.C. ul. Stefana Wyszyńskiego 45, 42-700 Lubliniec

Wydział odpowiedzialny za projekt: Wydział Komunalny

Rozbudowa parkingu przy Zespole Szkół Ogółnokształcąco-Technicznych

Rozbudowa parkingu przy ul. ks. płk. J. Szymały o dodatkowe 10 miejsc. Z parkingu oprócz uczniów i rodziców korzystać będą mogli również mieszkańcy okolicznych domów.

Lokalizacja: ul. ks. płk. J. Szymały

Stan inwestycji: Projekt został zrealizowany w 2021 r.

Kwota inwestycji (brutto): 24 108,00 zł

Wnioskodawca (autor projektu): Maciej Siwiński

Wykonawca: GREG-BUD Grzegorz Cieleban ul. Reymonta 11/13, 41-902 Bytom

Wydział odpowiedzialny za projekt: Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji

Żywa architektura

Projekt zakłada budowę żywej architektury, ekologicznej, rosnącej, zazieleniającej się altany oraz zakup i montaż 2 sztuk ławek z oparciem i 1 sztuki kosza na śmieci. Żywa architektura to element krajobrazu, który urozmaici przestrzeń bulwaru Grotowskiego i rozwiąże problem braku cienia w tej części bulwaru.

Lokalizacja: bulwar Franciszka Grotowskiego

Stan inwestycji: Projekt został zrealizowany w 2021 r.

Kwota inwestycji (brutto): 10 481,40 zł

Wnioskodawca (autor projektu): Piotr Sebastian

Wykonawca: P.P.H.U. ADAGON Adam Goniwiecha

Wydział odpowiedzialny za projekt: Referat ds. Środowiska i Klimatu

Nasadzenie drzew i krzewów w kompleksie rekreacyjnym przy Zalewie Droniowickim

Projekt zakłada wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz zakup i montaż 2 sztuk kompletów do gry w szachy i warcaby. Projekt ma na celu wzbogacenie krajobrazu placu zabaw, siłowni napowietrznej, boisk i skateparku o krzewy i drzewa. Efektem realizacji projektu poza walorami wizualnymi będzie uzyskanie zacienionych powierzchni, sprzyjających odpoczynkowi oraz poprawa panującego w tym obszarze mikroklimatu mającego wpływ na samopoczucie osób korzystających. Stoły służące do gry w szachy umożliwią dodatkową aktywność w strefie.

Lokalizacja: kompleks rekreacyjny przy Zalewie Droniowickim

Stan inwestycji: Projekt został zrealizowany w 2021 r.

Kwota inwestycji (brutto): 18 030,00 zł

Wnioskodawca (autor projektu): Aleksandra Malitowska

Wykonawca: Zakład Usług Leśnych i Utrzymania Zieleni „RZAZ” Dominik Czura

Wydział odpowiedzialny za projekt: Referat ds. Środowiska i Klimatu

IV EDYCJA

Karuzela integracyjna

Projekt pozwala na podniesienie jakości życia rodzin borykających się z niepełnosprawnością i stwarza możliwość integracji osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi. Karuzela przeznaczona dla dzieci i dorosłych.

Lokalizacja: bulwar Franciszka Grotowskiego

Stan inwestycji: Projekt został zrealizowany w 2020 r.

Kwota inwestycji (brutto): 43 941,75 zł

Wnioskodawca (autor projektu): Anna Trzepizur

Wykonawca: firma P.P.H.U. ADAGON Adam Goniwiecha

Wydział odpowiedzialny za projekt: Wydział Komunalny

Wybieg dla psów „Psia Baza Zachód”

Miejski całoroczny wybieg dla psów. To pierwsza tego typu inwestycja w mieście Lublińcu, gdzie czworonogi będą mogły swobodnie się wybiegać - bezpiecznie dla otoczenia. Projekt został zlokalizowany na obszarze o powierzchni 2 200 m2. Obiekt został wyposażony w kosze na śmieci, specjalne pojemniki na psie odchody, ławki dla właścicieli pupilów, tor z przeszkodami do tresury i zabawy psów, skarpę uformowaną z ziemi, kłody z drewna stanowiące przeszkody.

Lokalizacja: ul. Płk. Wacława Wilniewczyca

Stan inwestycji: Projekt został zrealizowany w 2020 r.

Kwota inwestycji (brutto): 47 800,00 zł

Wnioskodawca (autor projektu): Barbara Kuchenbecker

Wykonawca: BILPOL-Kurzaj Sp. k. Chorzów

Wydział odpowiedzialny za projekt: Wydział Komunalny

AED dla Twojego Serca

Trzy automatyczne Zewnętrzne Defibrylatory ratujące życie. W zestawie: defibrylator, szafki, zasilacz, tablice informacyjne. Zwiększają one szanse na przeżycie osoby z Nagłym Zatrzymaniem Krążenia (NZK) z 2% aż do 75%.

Lokalizacja: Rynek Główny, Dworzec PKP, Stadion

Stan inwestycji: Projekt został zrealizowany w 2020 r.

Kwota inwestycji (brutto): 17 623,35 zł

Wnioskodawca (autor projektu): Danuta Kuciejczyk

Wykonawca: Max Harter Karol Piekutowski ul. Generała Juliana Filipowicza1, 05-400 Otwock

Wydział odpowiedzialny za projekt: Wydział Spraw Społecznych

III EDYCJA

W ramach naboru złożonych zostało 5 projektów na łączną kwotę 174 516,66 zł.
Pozytywną ocenę formalna otrzymał jeden projekt.
Projekt ten uzyskał jednak negatywną ocenę merytoryczną.
Podobne stanowisko zajął również Zespół do ostatecznej rekomendacji propozycji projektów.

II EDYCJA

Teren rekreacji dla dzieci i dorosłych w Steblowie

W ramach zadania zamontowano siłownię zewnętrzną, urządzenia placu zabaw, ławki (6 sztuk), stół (1 sztuka), altanka, kosz na śmieci (1 sztuka), budowa ogrodzenia panelowego z dwoma furtkami, wykonano nawierzchnię utwardzoną z kostki brukowej pod urządzeniami siłowni zewnętrznej, ławek i altanki.

Lokalizacja: ul. Oleska, przed miejskim boiskiem wielofunkcyjnym

Stan inwestycji: Projekt został zrealizowany w 2017 r.

Kwota inwestycji (brutto): 49 069,00 zł

Wnioskodawca (autor projektu): Jan Springwald

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowe „WELL-BUD” Bartłomiej Suchorski, ul. Opolska 4, 42-700 Lubliniec

Wydział odpowiedzialny za projekt: Wydział Inwestycji i Rozwoju

Przyjazne słoneczko

Projekt zakładał poprawę bezpieczeństwa bawiących się tam dzieci przed skutkami promieniowania słonecznego, a także deszczu. Zadaszenie typu membranowe w formie żagla. Koszt realizacji projektu obejmował koszt wykonania projektu, transportu, montażu oraz koszt zakupu samego zadaszenia.

Lokalizacja: Miejski Orlik przy ul. Kochcickiej 12

Stan inwestycji: Projekt został zrealizowany w 2017 r.

Kwota inwestycji (brutto): 50 000,00 zł

Wnioskodawca (autor projektu): Olgierd Kniejski

Wykonawca: ABASTRAN Sp. Z o.o.

Wydział odpowiedzialny za projekt: Wydział Inwestycji i Rozwoju

Zdrowie i relaks dla każdego - Siłownia pod chmurką przy ul. Szymanowskiego w Lublińcu

Dostawa i montaż elementów siłowni wraz z urządzeniami małej architektury.

Lokalizacja: przy ul. Szymanowskiego w Lublińcu

Stan inwestycji: Projekt został zrealizowany w 2017 r.

Kwota inwestycji (brutto): 35 500,00 zł

Wnioskodawca (autor projektu): Iwona Ochman

Wykonawca: Stoły betonowe Zbigniew Pskowski ul. Oświęcimska 29/21 Lubliniec

Wydział odpowiedzialny za projekt: Wydział Komunalny

Wymiana ławek na nowe na Rynku Lublinieckim (na Placu Konrada Mańki)

13 sztuk ławek parkowych (dostawa i montaż) ze stopu aluminium, z siedzeniem i oparciem z drewna egzotycznego – jatoba olejowana.

Lokalizacja: Plac Konrada Mańki

Stan inwestycji: Projekt został zrealizowany w 2017 r.

Kwota inwestycji (brutto): 38 700,00 zł

Wnioskodawca (autor projektu): Damian Włodarczyk

Wykonawca: ADD Janusz Łebek ul. Mickiewicza 12, 42-713 Kochanowice

Wydział odpowiedzialny za projekt: Wydział Komunalny

Rekreacja pod chmurką

Dostawa i montaż elementów siłowni wraz z urządzeniami placu zabaw dla dzieci.

Lokalizacja: Skrzyżowanie ulic Opolskiej i Pasiecznej

Stan inwestycji: Projekt został zrealizowany w 2017 r.

Kwota inwestycji (brutto): 49 850,00 zł

Wnioskodawca (autor projektu): Benedykt Majer

Wykonawca: P.P.H.U. ADAGON Adam Goniwiecha ul. Opiełki 14, 42-286 Koszęcin

Wydział odpowiedzialny za projekt: Wydział Komunalny

I EDYCJA

Ruch to zdrowie. Siłownia zewnętrzna przy ul. Kochcickiej

Projekt zaadresowany dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz mieszkańców pobliskiego DPS-u.
Cel: propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia oraz integracji społecznej.

Projekt polegał na dostawie i montażu wyposażenia siłowni zewnętrznej (4 komplety):

  1. Orbitrek – 1 kpl.
  2. Zestaw urządzeń – wyciskanie siedząc i prasa nożna – 1 kpl.
  3. Zestaw urządzeń twister/biegacz/wahadło – 1 kpl.
  4. Zestaw urządzeń – wyciskanie siedząc i podciąg – 1 kpl.

Lokalizacja: Miejski Orlik przy ul. Kochcickiej 12

Stan inwestycji: Projekt został zrealizowany w 2016 r.

Kwota inwestycji (brutto): 15 916,20 zł

Wnioskodawca (autor projektu): Olgierd Kniejski

Wykonawca: „HERKULES” Ryszard Syska, ul. Śląska 41A,  32-500  Chrzanów

Wydział odpowiedzialny za projekt: Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji