plik foto id: 1500000026

Szczegóły projektu

Tytuł projektu: ,,Słoneczna witamina D". Badanie niedoborów witaminy D3 wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4 oraz dzieci sześcioletnich w publicznych i niepublicznych przedszkolach .

Lokalizacja projektu: SP nr 3, SP nr 4, Przedszkola publiczne nr 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8; Przedszkola niepubliczne (wszystkie).

Opis projektu:

Celem zadania jest wykrycie niedoborów niezwykle ważnej dla organizmu witaminy D3, która jest szczególnie potrzebna w okresie intensywnego wzrostu, a jej powszechny deficyt jest przyczyną wielu chorób. Zadanie polega na oznaczeniu stężenia witaminy D3 we krwi u uczniów klas 1, 2, 3, 4 i 5 lublinieckich szkół podstawowych, tj. Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4 i dzieci sześcioletnich lublinieckich publicznych i niepublicznych przedszkoli. Niedobór witaminy D jest powszechnym zjawiskiem społecznym w naszym kraju. Wykrycie tych niedoborów u objętych badaniem dzieci pozwoli na podjęcie skutecznego leczenia (w konsultacji z lekarzem) i, w konsekwencji, zapobieżeniu wielu schorzeniom. Projekt „Słoneczna witamina D” pozwoli nie tylko na wykonanie bezpłatnych badań (za zgodą Rodziców), ale również uświadomi wszystkim wagę problemu. Z pewnością wpłynie na znaczną i długofalową poprawę zdrowia szerokiej, młodej grupy społecznej całego naszego Miasta Lublińca. Projekt ,,Słoneczna witamina D” jest ważny, ponieważ znakomicie wpisuje się w cele polityki zdrowotnej Miasta Lublińca. Celem zadania (rozwiązaniem problemu) jest wykrycie niedoborów niezwykle ważnej dla organizmu witaminy D3, która jest szczególnie potrzebna w okresie intensywnego wzrostu, a jej powszechny niedobór jest przyczyną wielu chorób. Zadanie polega na bezpłatnym oznaczeniu stężenia witaminy D3 we krwi u uczniów klas 1, 2, 3, 4 i 5 w lublinieckich szkołach podstawowych oraz dzieci sześcioletnich publicznych i niepublicznych przedszkoli (grupa docelowa). Niedobór witaminy D3 jest niestety powszechnym zjawiskiem społecznym. Wywołuje wiele schorzeń takich jak np. osteoporoza, próchnica, infekcje dróg oddechowych, moczowych, przewodu pokarmowego oraz zapaleń uszu. Powoduje zmiany w układzie szkieletowym. Niedobór może prowadzić także do astmy, alergii, cukrzycy, nowotworów, zaburzeń psychicznych(ADHD, autyzm, depresja), nadciśnienia tętniczego oraz otyłości. Wykrycie tych niedoborów u objętych badaniem dzieci pozwoli na podjęcie skutecznego leczenia i zapobieżeniu wielu schorzeniom. Z pewnością wpłynie na znaczną i długofalową poprawę zdrowia dzieci naszego miasta. Na podstawie danych, docelowo badanie może objąć 473 uczniów klas 1, 2, 3, 4 i 5 Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 4 oraz 251 dzieci sześcioletnich wszystkich publicznych i niepublicznych lublinieckich przedszkoli . Koszt jednostkowego badania na podstawie rozeznania rynku wynosi 50 zł.

Krótka charakterystyka projektu:

Celem zadania jest wykrycie niedoborów niezwykle ważnej dla organizmu witaminy D3, która jest szczególnie potrzebna w okresie intensywnego wzrostu, a jej powszechny deficyt jest przyczyną wielu chorób. Zadanie polega na oznaczeniu stężenia witaminy D3 we krwi u uczniów klas 1, 2, 3, 4 i 5 lublinieckich szkół podstawowych, tj. Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4 i dzieci sześcioletnich lublinieckich publicznych i niepublicznych przedszkoli. Niedobór witaminy D jest powszechnym zjawiskiem społecznym w naszym kraju. Wykrycie tych niedoborów u objętych badaniem dzieci pozwoli na podjęcie skutecznego leczenia (w konsultacji z lekarzem) i, w konsekwencji, zapobieżeniu wielu schorzeniom. Projekt „Słoneczna witamina D” pozwoli nie tylko na wykonanie bezpłatnych badań (za zgodą Rodziców), ale również uświadomi wszystkim wagę problemu. Z pewnością wpłynie na znaczną i długofalową poprawę zdrowia szerokiej, młodej grupy społecznej całego naszego Miasta Lublińca.

Zestawienie kosztów:

1.SP nr 3; 289 uczniów x 50 zł 14450.00 zł
2.SP nr 4; 184 uczniów x 50 zł9200.00 zł
3.Przedszkola publiczne i niepubliczne; 251 dzieci x 50 zł12550.00 zł
4.Koszty dojazdów do szkół i przedszkoli500.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 36700.00 zł

Inne uwagi:

Dane dotyczące ilości uczniów w szkołach podstawowych i dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach pochodzą z Wydziału Edukacji UM w Lublińcu.
plik foto id: 1500000020

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE