plik foto id: 1500000026

Szczegóły projektu

Tytuł projektu: Utwardzenie terenu przed budynkiem przy ul. Paderewskiego 14 w Lublińcu

Lokalizacja projektu: TEREN MIEJSKI PRZED BUDYNKIEM PRZY UL.PADEREWSKIEGO 14 W LUBLIŃCU

Opis projektu:

WYKONANIE UTWARDZENIA PRZY UŻYCIU KOSTKI BRUKOWEJ TERENU PRZED BUDYNKIEM PRZY UL.PADEREWSKIEGO 14 W LUBLIŃCU O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 120 M2 WRAZ Z ODWODNIENIEM. ZADANIE JEST WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW, GDYŻ POPRAWI STANDARD I JAKOŚĆ ŻYCIA DLA MIESZKAŃCÓW. POZWOLI NA WYELIMINOWANIE NIERÓWNOŚCI TERENU, ZAPOBIEGNIE POWSTAWANIU ROZLEWISK PO OBFITYCH OPADACH DESZCZU. REALIZACJA PROJEKTU BĘDZIE SŁUŻYŁA MIESZKAŃCOM MIASTA.

Krótka charakterystyka projektu:

ROBOTY ZIEMNE, WYWÓZ GRUZU WRAZ Z UTYLIZACJĄ, UŁOŻENIE KRAWĘŻNIKÓW, WYKONANIE ODWODNIENIA Z 1 STUDZIENKĄ O ŚREDNICY 50 CM, WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA I UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ O GRUBOŚCI 8 CM.

Zestawienie kosztów:

1.WYKONANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU1000.00 zł
2.ROBOTY ZIEMNE, UTYLIZACJA GRUZU, UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ47296.00 zł
3.WYKONANIE STUDZENKI1700.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 49996.00 zł

Inne uwagi:

PRZEDMIOTOWY TEREN NIE JEST OBJĘTY OCHRONA KONSERWATORA ZABYTKÓW, PROPONOWANE ZADANIE NIE WYMAGA PROJEKTU BUDOWLANEGO , A JEDYNIE EWENTUALNIE ZGŁOSZENIA ROBÓT. ZADANIE WPŁYNIE NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW ORAZ POPRAWI ESTETYKĘ OTOCZENIA.
plik foto id: 1500000020

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE