plik foto id: 1500000026

Szczegóły projektu

Tytuł projektu: Nagłe Zatrzymanie Krążenia - RATUNKU ! (NZK)

Lokalizacja projektu: Miejscem realizacji projektu jest Hol Pływalni Krytej w Lublińcu przy ul. Powstańców Śl. 42 .

Opis projektu:

Projekt dotyczy zakupu Defibrylatora PAD 500 P -defibrylator AED z doradcą PKO 2 Baterie Pad - Pak dla dorosłych i dla dzieci (500-SYS-PL-10-P) , w/w defibrylator umieszczony zostałby w holu pływalni krytej w Lublińcu. Pływalnia jest obiektem publicznym, z którego korzystają osoby z różnymi schorzeniami, również ze schorzeniami układu krążenia. Z kolei osoby korzystające z pływalni mogą ulec zdarzeniom powodujące nagłe zatrzymanie krążenia ( NZK). W takich przypadkach według Europejskiej Rady Resuscytacji wczesna defibrylacja 3 do 5 min. od utraty przytomności możne zapewnić przeżywalność na poziomie od 50 do 70%, można to osiągnąć przez realizację programów powszechnego dostępu do defibrylacji, rozmieszczając w miejscach publicznych defibrylatorów AED ( Automated Extremal Defibrillator ). Każda minuta opóźnienia w wykonaniu defibrylacji zmniejsza prawdopodobieństwo przeżycia od 10 do 12 % . Natomiast zakup dodatkowego defibrylatora treningowego Samarytanin PAD Trainer 500 ( TRN - 500 - PL ) wykorzystywany byłby podczas prowadzonych pogadanek ,szkoleń z zasad udzielania pierwszej pomocy i obsługi w/w urządzenia dla Lublinieckich przedszkoli i szkół. Obecnie każdy pokaz sprzętu ratowniczego jak i również szkolenie z udzielania pierwszej pomocy kończy się na częściowo suchym opowiadaniu , " że jest takie urządzenie do ratowania życia ". Dodatkowo zakup Apteczki "RATOWNIK R1 KSP zgodną z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych ( DZ.U. z dnia 27 Lutego 2012 r. poz. 261) podniesie standard bezpieczeństwa w obiekcie.

Krótka charakterystyka projektu:

Poprawa zwiększenia skuteczności Resuscytacji Krążeniowo Oddechowej przy Nagłym Zatrzymaniu Krążenia , które może wystąpić u osób z chorobami układu krążenia jak i zarówno u osób , które uległy podtopieniu bądź tonęły. Poprawa bezpieczeństwa poprzez propagowanie i nauczanie zasad udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży. Posiadanie defibrylatora i sprzętu ratowniczego przez pływalnie zwiększy skuteczność działań ratowników.

Zestawienie kosztów:

1.Defibrylator PAD 500 P - Defibrylator AED 7000.00 zł
2.Defibrylator treningowy Samarytanin PAD Trainer 500 (TRN-500-PL)2200.00 zł
3.Apteczka Ratownik R1 KSP3800.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 13000.00 zł

Inne uwagi:

plik foto id: 1500000020

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE