plik foto id: 1500000026

Szczegóły projektu

Tytuł projektu: Karuzela Integracyjna

Lokalizacja projektu: Plac zabaw Bulwar Franciszka Grotowskiego

Opis projektu:

Projekt zakłada zamontowanie karuzeli integracyjnej na istniejącym placu zabaw na Bulwarze Franciszka Grotowskiego. Urządzenie zaprojektowane jest, aby spełniać warunki integracji osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Może być także wykorzystywane do rehabilitacji ruchowej. Zapewnia bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Spełnia wymogi normy PN-EN 1176-5. Wymiary zewnętrzne karuzeli przedstawiają się następująco: średnica 2092 mm, wysokość 1000 mm, masa 400 kg. Strefa bezpieczeństwa karuzeli – promień 2000 mm wokół krawędzi platformy. Urządzenie stanowi platformę z dwoma siedziskami, które można złożyć. Kolorystyka może być dostosowana do kolorystyki urządzeń, które już są na placu zabaw. Napędzane jest pracą mięśni rąk. Jeśli osoba niepełnosprawna nie może sama wprowadzić karuzeli w ruch, robi to osoba pełnosprawna, która może znajdować się na platformie. Z karuzeli może skorzystać jednocześnie dwoje dzieci na wózkach inwalidzkich lub jednocześnie jedno sprawne dziecko i jedno na wózku inwalidzkim, lub jednocześnie dwoje sprawnych dzieci. Karuzela zapewnia także możliwość spędzania wspólnego czasu osobom dorosłym, np. niepełnosprawnej mamie ze sprawnym dzieckiem. Do projektu dołączone są: Oferta przygotowana na potrzeby projektu i Karta produktu, które szczegółowo przedstawiają cechy karuzeli. Wokół karuzeli zostanie wyłożona kostka brukowa, aby wózek można było łatwo doprowadzić do urządzenia, będzie ona jednocześnie wyznaczała strefę bezpieczeństwa (Wycena położenia kostki brukowej stanowi załącznik do projektu). Na mapce wskazano dwie możliwości umiejscowienia karuzeli integracyjnej na placu zabaw – między zjeżdżalnią a mini karuzelą lub mini karuzelą i karuzelą (okręgi zakreskowane na mapce zasadniczej stanowiącej załącznik do projektu). Projekt wpisuje się w założenia projektowania uniwersalnego dostępnego dla wszystkich, niezależnie od możliwości poruszania się. Projekt jest ważny z uwagi na podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych oraz ideę integracji mieszkańców pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Ważne jest podnoszenie poczucia godności osób niepełnosprawnych i uwrażliwianie osób sprawnych na potrzeby słabszych. W Lublińcu na placach zabaw nie ma urządzeń dostosowanych do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, stąd mogą one czuć się wyizolowane z naszej społeczności. Dlatego projekt rozwiązuje kilka problemów. Będzie to podnoszenie świadomości osób sprawnych w kierunku integracji, zniesienie barier architektonicznych oraz stworzenie miejsca rekreacji dla rodzin borykających się z problemem niepełnosprawności. Bezpośrednio karuzela posłuży dzieciom i dorosłym mieszkańcom Lublińca, którzy poruszają się na wózkach inwalidzkich, a także dzieciom sprawnym. Tego typu urządzenie pokaże, że Lubliniec jest miastem otwartym na integrację osób niepełnosprawnych ze sprawnymi, dbającym o wszystkich swoich mieszkańców, miastem likwidującym bariery między ludźmi i bariery architektoniczne, dostosowując infrastrukturę miasta do osób o różnych potrzebach.

Krótka charakterystyka projektu:

Projekt zakłada zamontowanie karuzeli integracyjnej na placu zabaw na Bulwarze Franciszka Grotowskiego. Karuzela spełnia normy bezpieczeństwa. Pozwoli na podniesienie jakości życia rodzin borykających się z niepełnosprawnością i stworzy możliwość integracji osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi. Z karuzeli może jednocześnie skorzystać 1 osoba na wózku i 1 osoba pełnosprawna lub 2 osoby na wózku, lub 2 pełnosprawne. Jest przeznaczona dla dzieci i dorosłych, np. niepełnosprawnej mamy, która chciałaby miło spędzić czas ze swoim sprawnym dzieckiem. Urządzenie tego typu pokaże, że Mieszkańcy Lublińca są otwarci na potrzeby innych oraz na integrację.

Zestawienie kosztów:

1.Karuzela integracyjna TERMA (urządzenie, transport, montaż, tablica informacyjna, 2 lata gwarancji)33000.00 zł
2.Kostka brukowa (kostka, obrzegowanie i montaż)10578.00 zł
3.Mapka do celów projektowych 700.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 44278.00 zł

Inne uwagi:

plik foto id: 1500000020

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE