plik foto id: 1500000026

Szczegóły projektu

Tytuł projektu: Wsparcie dla karmicieli kotów wolno żyjących i bezdomnych. Zakup karmy.

Lokalizacja projektu: Lubliniec

Opis projektu:

Projekt dotyczy zakupu karmy dla kotów wolno żyjących i bezdomnych na terenie Miasta Lublińca i ma wspierać realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec, w szczególności cel Programu: opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie (dostarczanie karmy oraz zapewnienie dostępu do czystej wody w miejscu dokarmiania kotów wolno żyjących przez pracowników organizacji pozarządowych, wolontariuszy oraz mieszkańców Gminy Lubliniec). Program zakłada: - zakup karmy mokrej i karmy suchej, - przekazanie jej bezpośrednio karmicielom kotów lub społecznym opiekunom kotów, którzy zwrócą się o pomoc w postaci zakupu karmy (sezon letni i zimowy). Realizacją programu powinna zająć się jednostka Urzędu Miejskiego odpowiedzialna za wykonanie corocznego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu, a zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań własnych gmin. W Lublińcu bytuje bardzo duża liczba kotów. Część z nich jest wolno żyjąca (dzika), część bezdomna (to koty, które kiedyś miały dom). Ich obecność w Mieście jest dobra i konieczna. Rozwiązuje większość problemów z nadpopulacją gryzoni w zurbanizowanych częściach Gminy, a co za tym idzie, hamuje rozprzestrzenianie się roznoszonych przez gryzonie chorób, które są groźne dla człowieka. Wszyscy potrzebujemy kotów wolno żyjących, ale i one potrzebują człowieka, by móc przeżyć. Choć są dzikie, to nie są przystosowane do przetrwania np. mrozów i nie są w stanie zdobyć pożywienia w wystarczającej ilości. Pozbawione pomocy człowieka nie mają szans na przeżycie. Jest to więc relacja oparta na obopólnych korzyściach, ale też wzajemnej pomocy. Opiekunami tych kotów są, w głównej mierze, mieszkańcy Miasta, którzy dokarmiają je (również zgłaszają do kastracji i leczenia), dbają o ich miejsca schronienia, przyczyniając się tym samym do poprawienia ich dobrostanu, na czym nam wszystkim mocno zależy. Choć organizacje prozwierzęce z rejonu pomagają w zakupie karmy, to w praktyce wszyscy opiekunowie dopłacają do żywienia kotów z prywatnych środków, co stanowi spore obciążenie dla większości z nich, szczególnie teraz , gdy mają coraz mniej funduszy na własne potrzeby (najczęściej są to osoby o niskich dochodach). Potrzebne im wsparcie choć w tak małej części, jak zakup karmy. Realizacja projektu przysłuży się przede wszystkim kotom i ich karmicielom, ale też tym wszystkim mieszkańcom Miasta, którym zdrowa, odkarmiona, zaopiekowana kocia populacja leży na sercu.

Krótka charakterystyka projektu:

Projekt dotyczy zakupu karmy dla kotów wolno żyjących i bezdomnych na terenie Miasta Lublińca i ma wspierać realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec. Program zakłada: - zakup karmy mokrej i karmy suchej, - przekazanie jej bezpośrednio karmicielom kotów lub społecznym opiekunom kotów, którzy zwrócą się do Urzędu Miejskiego o pomoc w postaci zakupu karmy. Projekt służy nie tylko wszystkim tym mieszkańcom Miasta, którym zdrowa, odkarmiona, zaopiekowana kocia populacja leży na sercu, ale przede wszystkim wspiera lokalną społeczność lublinieckich karmicieli, którzy pod swoją opieką mają w ciągu roku setki kotów (zgłaszają je do kastracji, leczą, znajdują domy, dają im schronienie przed mrozem, dokarmiają z własnych środków).

Zestawienie kosztów:

1.Zakup karmy mokrej i suchej.12000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 12000.00 zł

Inne uwagi:

Lokalizacja na mapie: