plik foto id: 1500000026

Szczegóły projektu

Tytuł projektu: Zakup umundurowania i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Lublińcu

Lokalizacja projektu: UL. SOKOŁA 13, 42-700 LUBLINIEC

Opis projektu:

Projekt jest wsparciem jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu poprzez zakup nowego umundurowania oraz środków ochrony osobistej strażaków. Pozwoli to wymienić wysłużone ubrania specjalne, hełmy i buty na nowe zapewniające bezpieczne warunki pracy dla strażaków ochotników pełniących służbę w ramach wolontariatu. Projekt przewiduje zakup 10 kpl. ubrań 3 - częściowych, 10 par butów specjalnych oraz 10 hełmów strażackich.

Krótka charakterystyka projektu:

Lubliniec liczy około 23 tyś. mieszkańców. Miasto, leżące nad rzeką Lublinicą, zajmuje obszar o powierzchni 89,8 km2, z czego prawie 70% to tereny zalesione, 20% zajmują tereny rolnicze, zaś 11% stanowią tereny inwestycyjne. Duża liczba mieszkańców, duże natężenie ruchu na drogach i rozrastające się budynki. To wszystko sprawia że rośnie liczba interwencji podejmowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta. Akcje, w których biorą udział strażacy to nie tylko pożary, ale również wypadki drogowe, podtopienia, miejscowe zagrożenia czy inne niestandardowe działania jak, np. związane z pandemią wywołaną przez Covid-19. Pozyskanie przez jednostkę nowych ubrań oraz elementów wyposażenia indywidualnego strażaków pozwoli na udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych większej ilość druhów, a także pozwoli na wymianę wysłużonego wyposażenia przez co podniesiony zostanie poziom bezpieczeństwa w obszarze gminy Lubliniec, na którym działalność prowadzi OSP Lubliniec.

Zestawienie kosztów:

1.Zakup 10 kpl. ubrań 3 - częściowych50000.00 zł
2.Zakup 10 par butów specjalnych10000.00 zł
3.Zakup 10 hełmów strażackich9000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 69000.00 zł

Inne uwagi:

Lokalizacja na mapie: