plik foto id: 1500000026

Szczegóły projektu

Tytuł projektu: EKO Lubiteka - zielona energia dla Lublińca

Lokalizacja projektu: ul. Sportowa 3 ; 42-700 Lubliniec

Opis projektu:

Projekt polega na zakupie i instalacji kilku konstrukcji solarnych na budynku Lubiteki, która jest ulokowana pośród terenów zielonych na granicach parku miejskiego, wolnych od bałaganu wielopiętrowych budynków i otwartego w stosunku do światła słonecznego. Średnia cena instalacji o mocy 5 KW to 20 000,00 zł, zakładając instalacje o mocy 20 KW koszt będzie pasowało się na wysokości 80 000,00 zł. Do podstawowych elementów zestawu instalacji fotowoltaicznej zaliczamy: panele PV, inwerter, system mocowania, okablowanie, akcesoria łączeniowe oraz licznik dwukierunkowy montowany przez zakład energetyczny.

Krótka charakterystyka projektu:

Wyposażenie gmachu biblioteki w panele fotowoltaiczne niesie za sobą szereg korzyści dla mieszkańców i środowiska. Obniżenie kosztów utrzymania gmachu o wydatki związane z kosztami Energi elektrycznej mogą zostać spożytkowane na doposażenie księgozbioru, darmowe zajęcia aktywizujące różne grupy lokalnej społeczności. Biblioteka oferuje szeroki wachlarz darmowych zajęć dla dzieci i młodzieży, jak również dla seniorów. Oszczędności rzędu 15 tysięcy rocznie które panele pozwolą wygenerować z Energi słonecznej będą pożytkowane na korzyść mieszkańców całego miasta. Celem uzyskania niezależności energetycznej od tradycyjnych źródeł energii, jest poznanie i oswojenie się mieszkańców z naturalną energią. Instalacja danych rozwiązań pozwoli wykorzystać energię słoneczną w infrastrukturze miasta i codziennych potrzebach mieszkańców Lublińca. Za pomocą takich solarnych konstrukcji ludzie zmogą: - skorzystać z stanowisk komputerowych i internetu; - doładować swoje urządzenia elektroniczne; - skorzystać z darmowego Wi-Fi; - skorzystać z darmowego szerokiego wachlarza zajęć oferowanych dla całego przekroju grup społecznych naszego miasta które organizowane będą ze stała częstotliwością mimo wzrostu kosztów energii elektrycznej; - regularne doposażenie księgozbioru o najnowsze pozycje. Walory ekologiczne są oczywiste idąc z duchem czasu musimy inwestować z bezpieczne zdrowe środowisko naturalne które otrzyma po nas kolejne pokolenie. Projekt ,,Zielona energia dla Lublińca" jest ukierunkowany na obniżenie rachunków za energię elektryczną w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Lampy. Biblioteka może uzyskać w ten sposób 25% obniżkę kosztów za energię elektryczną, duże uniezależnienie się od dotkliwych podwyżek energii elektrycznej, które jak wskazują analitycy polskiego rynku elektrycznego w najbliższych latach będą kilku dziesięcioprocentowe. Oszczędności te pozwoliłyby na wprowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci w tych szkołach np. wprowadzenie nauki gry w szachy, które bardzo pozytywnie wpływają na rozwój dzieci, czy sfinansowanie innych ciekawych zajęć. Z realizacji tego zadania skorzysta Gmina, przełoży się to na głównych beneficjentów, czyli dzieci oraz wszystkich czytelników, ponieważ oszczędności uzyskane w realizacji proponowanej inwestycji powinny być traktowane jako okata w kapitał intelektualny. Taki jest główny cel zadania - przekierowanie środków uzyskanych z oszczędności na energii elektrycznej na poszerzenie oferty edukacyjnej Biblioteki.

Zestawienie kosztów:

1.Instalecjana o mocy 20 KW80000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 80000.00 zł

Inne uwagi:

Lokalizacja na mapie: