plik foto id: 1500000026

Szczegóły projektu

Tytuł projektu: Utwardzenie powierzchni do parkowania w Parku Miejskim przy Jednostce Wojskowej

Lokalizacja projektu: Miejsce będzie w Parku Miejskim wzdłuż lasu po prawej stronie ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty od ul. Grunwaldzkiej do placu zabaw dla dzieci. Miejsca dla samochodów będą równoległe do drogi. Długość nawierzchni to 110 m, szerokość 2,5m.

Opis projektu:

Projekt dotyczy utwardzenia powierzchni do parkowania dla 20 samochodów w Parku Miejskim. Miejsca te będą usytuowane wzdłuż lasu po prawej stronie ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty od ul. Grunwaldzkiej do placu zabaw dla dzieci. Stanowiska, na których znajdą się samochody, będą równoległe do drogi. Nawierzchnia wykonana będzie z ażurów betonowych (grubość 8 cm), co pozwoli na znaczną infiltrację wody. Szerokość z krawężnikiem i obrzeżem to 2,5 metra. Długość to 110 metrów (20 stanowisk x 5,5 m – stanowisko samochodu). W miejscach, gdzie występuje oświetlenie uliczne (zielone lampy), ze względu na bezpieczeństwo, nie będzie ciągłości utwardzenia powierzchni. Będą tam małe wyspy trawnika. Projekt jest bardzo ważny, ponieważ częściowo rozwiązuje ogromny problem parkowania w tej dzielnicy miasta. Miejsca do parkowania będą służyły osobom odwiedzającym Park Miejski, korzystającym z placu zabaw dla dzieci oraz pracownikom Jednostki Wojskowej Komandosów. Doraźnie miejsca te także mogą być wykorzystywane podczas imprez masowych na Stadionie Miejskim. Projekt będzie miał wykonaną dokumentację oraz pozwolenie na budowę (o ile to będzie konieczne).

Krótka charakterystyka projektu:

Projekt dotyczy utwardzenia powierzchni do parkowania dla 20 samochodów w Parku Miejskim przy Jednostce Wojskowej. Miejsca te będą usytuowane wzdłuż lasu po prawej stronie ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty od ul. Grunwaldzkiej do placu zabaw dla dzieci. Stanowiska, na których znajdą się samochody, będą równoległe do drogi. Nawierzchnia wykonana będzie z ażurów betonowych (grubość 8 cm), co pozwoli na znaczną infiltrację wody. Projekt jest bardzo ważny, ponieważ częściowo rozwiązuje ogromny problem parkowania w tej dzielnicy miasta. Miejsca do parkowania będą służyły osobom odwiedzającym Park Miejski, korzystającym z placu zabaw dla dzieci oraz pracownikom Jednostki Wojskowej Komandosów. Doraźnie miejsca te także mogą być wykorzystywane podczas imprez masowych na Stadionie Miejskim.

Zestawienie kosztów:

1.20 miejsc parkingowych. Wymiary: 110 m x 2,5 m. Korytowanie, podbudowa 20 cm, nawierzchnia - betonowy ażur 8 cm, krawężnik (od drogi), obrzeże (od lasu). Robocizna. Dokumentacja techniczna, projekt. Pozwolenie na budowę. Cenna brutto.100000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 100000.00 zł

Inne uwagi:

Lokalizacja na mapie: