plik foto id: 1500000026

Szczegóły projektu

Tytuł projektu: Zielona Sala Wykładowa

Lokalizacja projektu: Teren pomiędzy Urzędem Miasta i Urzędem Starostwa Powiatowego, obejmuje część działek nr 3213/34 i 3023/34

Opis projektu:

ZIELONA SALA WYKŁADOWA We współczesnym świecie coraz rzadziej mamy kontakt z przyrodą, co negatywnie wpływa na samopoczucie i zdrowie ludzi. Dlatego proponuję, by zachęcić mieszkańców Lublińca do wychodzenia „z czterech ścian” także w celu realizacji aktywności grupowych, takich jak np. spotkania, dyskusje, czy wykłady. Założeniem projektu, jest zmiana klasycznego podejścia do spotkań w przestrzeniach zamkniętych, na rzecz doświadczenia wpływu natury i działania na stan zdrowia, samopoczucie i ogólny rozwój intelektualny i fizyczny. To miejsce będzie zaktywizować dzieci, młodzież i dorosłych. Będzie dostępne bezpłatnie i bez ograniczeń. Należy uwzględnić dojazdy dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Na etapie projektowania należy uwzględnić powierzchnię manewrową , poziom i zasięg wzroku oraz zakres ruchu rąk w pionie i poziomie Zielona Sala Wykładowa będzie zatem okazją do obcowania z przyrodą, przestrzenią multifunkcjonalną, która na co dzień ma służyć mieszkańcom Lublińca jako miejsce wypoczynku i rekreacji, natomiast jej drugim przeznaczeniem będzie możliwość prowadzenia np. warsztatów, spotkań, wystaw tematycznych, szkoleń, odczytów oraz wykładów poza budynkami - na świeżym powietrzu. W wyniku realizacji projektu powstanie zatem ogólnodostępna przestrzeń umożliwiająca prowadzenie na łonie natury rozmaitych aktywności społecznych, takich jak np.: • nowoczesne i przyjazne zajęcia dla młodzieży szkolnej i nie tylko, • spotkania tematyczne, dydaktyczne i integracyjne, • pogadanki (np. prozdrowotne, kulturalne, z zakresu bezpieczeństwa dla seniorów, młodzieży i innych grup społecznych), • zebrania lokalnych grup aktywistów, • dyskusje na istotne dla lokalnej społeczności tematy, • pikniki, • warsztaty, np. artystyczne, przyrodnicze, ekologiczne, • wydarzenia organizowane przez instytucje miejskie i kulturalne. Bliskie sąsiedztwo Urzędu Miejskiego, Starostwa, Urzędu Skarbowego, Policji, Miejskiego Domu Kultury i Poczty dodatkowo wzbogaci utworzenie tego funkcjonalnego miejsca na świeżym powietrzu i umożliwi organizację spotkań tych jednostek (i innych) z różnymi grupami społecznymi. Ponadto usytuowanie Zielonej Sali w bliskim sąsiedztwie dworca PKP, wpłynie na urozmaicenie przestrzeni miejskiej co może stanowić swoją wizytówkę gościnności osób odwiedzających nasze miasto. Będzie to przestrzeń o powierzchni ok. 150-200 m2 (choć bez sztywno wytyczonej granicy), zaaranżowana amfiteatralnie. W jej centralnym punkcie znajdować się będzie tablica (możliwość wyświetlania obrazu z rzutnika, ale również wywieszenia plansz) i siedzisko dla prowadzącego, a wokół niego kilka rzędów (kręgów) siedzisk wykonanych z betonu architektonicznego i drewna. Za siedziskami zlokalizowane będą pergole pełniące funkcję zacienienia i bariery z sąsiadującą ulicą Paderewskiego. Teren zostanie utwardzony i wyłożony np. płytami betonowymi z elementami drewnianymi i kruszywem sypkim. Pergole wykonane zostaną z słupów drewnianych. Wszystko będzie dopełniać materiał - rdzawe blachy stalowe (np. ścianki ażurowe, delikatne ażurowe zadaszenie spinające słupy drewniane jak również same słupy, czy np. tablica wykonana z tego materiału). Nie przewiduje się całościowego zadaszenia obiektu. Zacienienie będą spełniać rosnące tam drzewa, które pozytywnie wpłyną na zdrowie człowieka - kilkanaście minut „kąpieli drzewnej” poprawia nasze samopoczucie i zdolności kognitywne. Naturalne materiały użytych elementów dodatkowo wzbogacą projekt. Projekt zakłada również nasadzenia w formie bluszczy, krzewów i traw ozdobnych. Bluszcz i inne pnącza porastać będą słupy drewniane tworząc klimatyczne elementy dekoracyjne. Obiekt będzie kameralny, lecz jednocześnie umożliwi korzystanie nawet bardzo licznym grupom (dla ok. 30 osób). Obiekt dostępny będzie również dla osób niepełnosprawnych, z obniżoną sprawnością ruchową i seniorów (odpowiednie dojście, siedziska), dzięki temu, iż nie będzie posiadał barier architektonicznych.

Krótka charakterystyka projektu:

Zielona Sala Wykładowa to projekt zakładający stworzenie przestrzeni zielonej w okolicy Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, Domu Kultury, Poczty, Urzędu Skarbowego, Biblioteki Pedagogicznej, Dworca PKP, który posłuży jako miejsce spotkań zorganizowanych - warsztatów, wykładów, zajęć, a także jako przyjazne miejsce wypoczynku i rekreacji. Projekt zakłada aranżację przestrzeni jak w amfiteatrze z tablicą wykładową i możliwością podłączenia rzutnika, z pergolą, bogatymi nasadzeniami roślinnymi, w otoczeniu drzew, bez barier architektonicznych, będzie służył mieszkańcom oraz gościom i upiększy nasze miasto.

Zestawienie kosztów:

1.Projekt wraz z niezbędną dokumentacją, kosztorys prac8500.00 zł
2.Przygotowanie terenu, darniowanie10000.00 zł
3.Przygotowanie terenu pod małą architekturę i ścieżkę– utwardzenie terenu, wykop pod fundamenty pergoli prace ziemne, peszle pod oświetlenie i elementy multimedialne10000.00 zł
4.Elementy małej architektury siedziska kosz na śmieci stojak na rowery z montażem20000.00 zł
5.Konstrukcja pergoli wraz z montażem33000.00 zł
6.Koszt roślin wraz z nasadzeniem4000.00 zł
7.Wykonanie trawnika2500.00 zł
8.Koszt nawierzchni chodnika/ścieżki z montażem10000.00 zł
9.Roczna pielęgnacja1500.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 99500.00 zł

Inne uwagi:

Lokalizacja na mapie: