plik foto id: 1500000026

Szczegóły projektu

Tytuł projektu: Wymiana oświetlenia na boisku treningowym Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego - Stadion Miejski

Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Tomasz , Adam Mańka, Richter

Lokalizacja projektu: Boisko treningowe Stadionu Miejskiego w Lublińcu

Opis projektu:

Projekt dotyczy wymiany istniejącego - przestarzałego oświetlenia na boisku treningowym. Wykonanie projektu zwiększyłoby dostęp do boisk treningowych i rozwiąże problem związany z dostępnością tego typu boisk, posłuży dzieciom i młodzieży uczęszczającymi na zajęcia sportowe w szkółkach piłkarskich oraz mieszkańcom Lublińca chcącym skorzystać z boiska. W okresie zimowym może służyć do rozgrywania meczów kontrolnych. W chwili obecnej boisko w okresie jesień - wiosna w godzinach popołudniowych jest wyłączony z użytkowania.

Krótka charakterystyka projektu:

Projekt ma za zadanie zwiększyć funkcjonalność Stadionu Miejskiego w szczególności w porach jesienno - wiosennych i rozwiązać problem z dostępnością boisk i hal sportowych.

Zestawienie kosztów:

1.Oprawy oświetleniowe z niezbędnymi wspornikami (uchwyty opraw oświetlenia)69720.00 zł
2.Prace instalacyjne i materiały dla modernizacji na 4 istniejących masztach, podłączenie do sieci18000.00 zł
3.Dokumentacja projektowa wynikająca z konieczności spełnienia warunków technicznych i norm przewidzianych dla tego typu obiektów w celu prawidłowego doboru opraw oświetleniowych oraz wykonania zasilenia w energię elektryczną i określenia sposobu sterowania12000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 99720.00 zł

Inne uwagi:

Lokalizacja na mapie: