plik foto id: 1500000026

Zakończony został etap oceny propozycji projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublińca.

Zgodnie z § 4 pkt. 4 Uchwały nr 102/X/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 lipca 2019r w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Lublińca w ramach budżetu obywatelskiego składającym projekt przysługuje prawo odwołania od oceny negatywnej w terminie do 20 listopada br.

Odwołania należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5, pok. 14 w godzinach pracy urzędu.

Lista projektów zgłoszonych do Urzędu
które otrzymały ocenę pozytywną:

# Tytuł Szczegóły
1 Letnie Kino Lublinieckie szczegóły
2 Wybieg dla psów szczegóły
3 AED dla Twojego Serca szczegóły
4 Wybieg dla psów „PsiaBaza Zachód” szczegóły
5 Przystanek rowerowy szczegóły
6 Rozbudowa parkingu przy ul. J. Szymały szczegóły
7 Utwardzenie terenu przed budynkiem przy ul. Paderewskiego 14 w Lublińcu szczegóły
8 Nagłe Zatrzymanie Krążenia - RATUNKU ! (NZK) szczegóły
9 Akrobatyka dla dzieci i młodzieży szczegóły
10 Karuzela Integracyjna szczegóły
11 Dziecięce marzenia szczegóły

Lista projektów zgłoszonych do Urzędu
Projekty które uzyskały ocenę NEGATYWNĄ:

# Tytuł Szczegóły
1 Odbudowa dawnej strzelnicy sportowej w Lublińcu
 1. Charakter projektu wyklucza możliwość swobodnego i bezpłatnego korzystania m.in. z uwagi na konieczność zachowania bezpieczeństwa oraz zapewnienie osoby prowadzącej strzelanie. (§ 3 ust. 1 pkt 3)
 2. Zgodnie z paragrafem 2 ust. 2 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic zakazuje się lokalizacji strzelnic otwartych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. (§ 3 ust. 2 pkt 1)
 3. Projekt zlokalizowany jest w miejscu, gdzie obecnie istnieją elementy dirt parku i trasy spacerowe wykorzystywane przez mieszkańców miasta. (§ 3 ust. 2 pkt 2)
 4. Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa projekt nie może funkcjonować bez udziału podmiotów zewnętrznych (prowadzących strzelania, uprawniony personel szkolący, nadzorujący i zabezpieczający teren podczas strzelania). (§ 3 ust. 2 pkt 4)
 5. Nie uwzględnia kosztów związanych z osobą prowadzącą strzelanie, kosztów badań geologicznych w celu ustalenia poziomu wód gruntowych i kosztów utrzymania strzelnicy. (§ 3 ust. 2 pkt 6)
szczegóły
2 ,,Słoneczna witamina D". Badanie niedoborów witaminy D3 wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4 oraz dzieci sześcioletnich w publicznych i niepublicznych przedszkolach .
 1. Projekt skierowany jest do części dzieci w określonym wieku uczęszczających do konkretnych placówek oświatowych. Dzieci uczęszczające do innych placówek oświatowych nie zostaną objęte projektem (uwzględniono je w projekcie "Słoneczna witamina D" dla SP nr 1 i SP nr 2). Projekt może objąć dzieci nie będące mieszkańcami Lublińca. Wnioskodawca nie odnosi się do tej kwestii w projekcie. (§ 3 ust. 1 pkt 2)
 2. Projekt nie spełni swojego celu gdyż przebadana zostanie tylko część z określonej grupy wiekowej. (§ 3 ust. 2 pkt 5)
 3. Projekt należałoby rozpatrywać łączne z projektem "Słoneczna witamina D" dla SP nr 1 i SP nr 2. (§ 3 ust. 2 pkt 6)
 4. Zadanie spełnia kryterium programu polityki zdrowotnej (PPZ). Opracowanie PPZ na potrzeby realizacji projektu wymaga czasochłonnej procedury obejmującej m.in. konieczność uzyskania opinii Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji. Opracowanie oraz wydanie opinii może potrwać kilka miesięcy. Zaobserwowanie efektów PPZ jest możliwe dopiero po kilku latach od jego funkcjonowania. (§ 3 ust. 2 pkt 8)
szczegóły
3 ,,Słoneczna witamina D". Badanie niedoborów witaminy D3 wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej im. św. E. Stein w Lublińcu.
 1. Projekt skierowany jest do części dzieci w określonym wieku uczęszczających do konkretnych placówek oświatowych. Dzieci uczęszczające do innych placówek oświatowych nie zostaną objęte projektem (uwzględniono je w projekcie "Słoneczna witamina D" dla SP nr 3 i SP nr 4). Projekt może objąć dzieci nie będące mieszkańcami Lublińca. Wnioskodawca nie odnosi się do tej kwestii w projekcie. (§ 3 ust. 1 pkt 2)
 2. Projekt nie spełni swojego celu gdyż przebadana zostanie tylko część z określonej grupy wiekowej. (§ 3 ust. 2 pkt 5)
 3. Projekt należałoby rozpatrywać łączne z projektem "Słoneczna witamina D" dla SP nr 3 i SP nr 4. (§ 3 ust. 2 pkt 6)
 4. Zadanie spełnia kryterium programu polityki zdrowotnej (PPZ). Opracowanie PPZ na potrzeby realizacji projektu wymaga czasochłonnej procedury obejmującej m.in. konieczność uzyskania opinii Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji. Opracowanie oraz wydanie opinii może potrwać kilka miesięcy. Zaobserwowanie efektów PPZ jest możliwe dopiero po kilku latach od jego funkcjonowania. (§ 3 ust. 2 pkt 8)
szczegóły

Lista projektów zgłoszonych do Urzędu
Projekty nie uzyskały poparcia 20 osób

# Tytuł osób szczególy
1 Tor dla rowerków biegowych w Parku Grunwaldzkim. Etap 1. 14 / 20 szczegóły
2 Parking przy placu zabaw na ul. 74-GPP 14 / 20 szczegóły
3 Ławki i.. 8 / 20 szczegóły
plik foto id: 1500000020

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE