plik foto id: 1500000026

WYNIKI GŁOSOWANIA

W dniach od 01 lipca do 19 lipca 2021 r.
przeprowadzono głosowanie na projekty złożone przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego.
Wszystkim osobom dziękujemy za udział.

ZOBACZ WYNIKI GŁOSOWANIA

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet partycypacyjny, inaczej budżet obywatelski, to demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każda mieszkanka i każdy mieszkaniec Lublińca będzie mógł zdecydować o tym, w jaki sposób wydać część budżetu gminnego. Najczęściej jest on tworzony poprzez wykorzystanie takich narzędzi, jak poznanie priorytetów w wydawaniu pieniędzy przez samych mieszkańców gminy.

Budżet Obywatelski przeprowadzony będzie w Lublińcu po raz szósty. Kolejna edycja ma podtrzymać poczucie realnego wpływu mieszkańców na sprawy miasta.

Środki finansowe

W aktualnie proponowanej uchwale wysokość środków finansowych przeznaczonych na wykonanie projektów wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego określona jest procentowo i wynosi 0,25% wydatków Miasta Lubliniec zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Zachowany został poziom finansowania pojedynczego projektu w wysokości do 50 000,00 zł.

Kolejny już raz mieszkańcy mogą korzystać z narzędzia do składania, jak i wyboru projektów w postaci platformy elektronicznej.

plik foto id: 1500007186
ZOBACZ DOTYCHCZASOWE REALIZACJE PROJEKTÓW

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
NA ROK 2022

plik foto id: 1500006827
plik foto id: 1500006813
plik foto id: 1500006814
plik foto id: 1500006815
plik foto id: 1500006816
plik foto id: 1500006817