plik foto id: 1500000026

Lista projektów zgłoszonych do Urzędu
Projekty które oczekują na Twoje poparcie:

Brak wniosków

Lista projektów zgłoszonych do Urzędu
Projekty które uzyskały poparcie 20 osób:

# tytuł szczególy
1 Rewitalizacja obiektów historycznych szczegóły
2 Kurs samoobrony dla kobiet szczegóły
3 "Hałas to nie dla nas!" szczegóły
4 Rozbudowa parkingu przy Zespole Szkół Ogółnokształcąco-technicznych szczegóły
5 Budowa profesjonalnego toru do gry w bule szczegóły
6 Utwardzenie terenu pomiędzy blokami przy ul. Paderewskiego 14, 18 i 20, urządzenie miejsc postojowych oraz kącika rekreacyjnego szczegóły
7 Pumptrack Chopina szczegóły
8 Deszczówka dla Lublińca szczegóły
9 Darmowa sterylizacja i kastracja dla kotów szczegóły
10 Żywa architektura szczegóły
11 Pomnik Dziecka Utraconego szczegóły
12 Nasadzenie drzew i krzewów w kompleksie rekreacyjnym przy Zalewie Droniowickim szczegóły